Privacyverklaring

Wij zijn Stichting Hooiberghutten en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens kunt u hier vinden.

Wij verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van deze website.

Persoonsgegevens van mensen die boeken

Wanneer u via deze website een boeking verricht wordt deze direct afgehandeld in het boekingssysteem van de campingeigenaar. Wij als vereniging Hooiberghutten zien hebben geen toegang tot deze gegevens. Neem contact op met de camping als u meer wilt weten over het privacybeleid van die camping.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Wij verwerken op onze website alleen persoonsgegevens wanneer u een formulier invult en verstuurd. Wanneer u een formulier op onze website gebruikt verwerken we naast de door u ingevulde velden ook nog twee technische gegevens om SPAM inzendingen tegen te kunnen gaan:

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Waarom we dat doen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies

Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Onze analytische cookies hebben we zodanig aangepast dat deze informatie anoniem wordt verwerkt. We hebben daarmee wel inzicht in onze statistieken, maar die zijn niet meer te herleiden naar een natuurlijk persoon.

Uw rechten

Wij zijn wettelijk verplicht u op de volgende rechten te wijzen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan dan hier.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze systemen zijn technisch goed beveiligd en up to date.

Wil u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

Deze privacyverklaring is op donderdag 24 mei 2018 voor het laatst bijgewerkt.